W3C
Font Size
language
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
  • Google Map
  • Google Play
  • QR Kod
HEADER WEB

Prestasi Piagam Pelanggan

FEBRUARI 2024MAC 2024
BILPIAGAM PELANGGANMENEPATI TEMPOH
MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN
MELEBIHI TEMPOH
MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN
MENEPATI TEMPOH
MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN
MELEBIHI TEMPOH
MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN
JUMLAH
MENEPATI STANDARD
% MENEPATI
STANDARD
JUMLAH
MELEBIHI STANDARD
% MELEBIHI STANDARDJUMLAH
MENEPATI STANDARD
% MENEPATI
STANDARD
JUMLAH
MELEBIHI STANDARD
% MELEBIHI STANDARD
1Menyedia Draf Buku Anggaran Belanjawan Negeri dalam tempoh 10 hari sebelum tarikh Persidangan Dewan Undangan Negeri.--------
2Mengedar Buku Anggaran Belanjawan Negeri  kepada semua jabatan negeri sebelum berkuatkuasa tahun belanjawan.250100%--250100%--
3Memberi keputusan permohonan Pindah Peruntukan dalam tempoh
14 hari bekerja dari tarikh lengkap di terima.
4100%--2100%--
4Mengeluarkan cek/eft bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh
baucar bayaran lengkap diterima.
1422100%--1187
100%
--
5Membayar gaji kakitangan kerajaan negeri mengikut jadual yang ditetapkan.4741100%--4783100%--
6Menyediakan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri yang lengkap dan
teratur selewat-lewatnya pada 30hb. April setiap tahun.
1100%--1100%--
7Memberi keputusan permohonan pendahuluan diri dalam tempoh
7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap di terima.
2100%--2100%--
8Memberi keputusan permohonan pengecualian duti hiburan dalam
tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap di terima.

TIADA PERMOHONAN


TIADA PERMOHONAN


9Memberi keputusan  permohonan tawaran perolehan secara rundingan terus, terpilih, terhad atau perlantikan perundingan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap di terima.--------
10Memberi keputusan Lembaga Tawaran Perolehan Negeri dalam tempoh 7 hari bekerja selepas mesyuarat Lembaga Tawaran Perolehan Negeri.--------

Copyright © 2015, information technology Unit, Department of Syariah judiciary of Kedah Darul Aman.
The Google translation is used for languages other than English and Malay.
Best viewed using Internet Explorer 9.0 and above with resolution 1280 x 768

Access Time: sec
Update: Monday, 8 April 2024
Ezyweb Content Management System
Pejabat Kewangan Dan
Perbendaharaan Negeri Kedah
Aras 3, Blok E Wisma Darul Aman, 05503, Alor Setar, Kedah Darul Aman
Phone Number: 04-7027795
No. Faks : 04-7027719/7720/7721/7722
Email: pbnk[at]kedah[dot]gov[dot]my